An energy forecasting model for Sweden

Författare
Lars Bergman
(Lars Bergman, Clas Bergström, Anders Björklund.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1976 Sverige, Stockholm 324 sidor.