An evaluation of the SPOT imagery potential for land resources inventories and planning - a Lesotho case study

Författare
(Lennart Strömquist, Rolf Å. Larsson and Marie Byström (eds.).)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Uppsala Univ. 1988 Sverige, Uppsala, Uppsala 43 sidor. diagr., ill., tab. kartbilaga i pärmficka