An introduction to the finite element method (FEM) for differential equations

Författare
M. Asadzadeh
(M. Asadzadeh.)
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wiley 2020 New Jersey, Hoboken, NJ pages cm 978-1-119-67164-0