Anabasis eller De tiotusendes härtåg

Originaltitel
Anabasis
Författare
Xenofon
(Svensk övers. av Ivar A. Heikel)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell/Geber 1954 Sverige, Stockholm 314 sidor.
Geber 1954 Sverige, Stockholm 312 sidor.
Söderström 1943 Finland, Helsingfors 314 sidor.
1943 Sverige, Stockholm 312 sidor.