Analys av 1,2-dibrometan, 1,2-dikloretan och aromatiska kolväten i omgivande luft

Författare
Sven Berg
(Sven Berg och Anders Jonsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket 1981 Sverige, Solna 37 sidor.