Analys av Brusavdelningen, Pharmacia & Upjohn AB

Författare
Daniel Knudsen
(Daniel Knudsen, Per Lundgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. för teknisk logistik, Univ. 1996 Sverige, Lund 69 sidor.