Analys av dödligheten i Malmö 1984-1985

Författare
Göran Dahl
(Göran Dahl, Torbjörn Woldt)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för klinisk samhällsmedicin, Lunds univ. 1986? Seychellerna, Malmö 13 sidor.