Analys av energiomsättning i förvaltningsbyggnader

Författare
Ruben Aronsson
(Ruben Aronsson, Hans O Hedberg, Per-Olof Nylund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Sv. byggtjänst (distr., LiberTryck 1985 Sverige, Stockholm, Stockholm 42 sidor., [13] diagr.-bl. tab. 25 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan