Analys i en och flera dimensioner 1, Studiematerial

Författare
Kjell Björup
(Göran Wanby, Eva Åkesson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitt., Studentlitt. 1972 Sverige, Lund, Lund 238 sidor.
Studentlitt. 1972 Sverige, Lund 238 sidor. 91-44-02912-8
Studentlitt. 1969 Sverige, Lund 227 sidor.