Analys i en och flera dimensioner 1, Studiematerial

Författare
Kjell Björup
(Göran Wanby, Eva Åkesson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitt., Studentlitt. 1972 Sverige, Lund, Lund 238 sidor.
Studentlitt. 1972 Sverige, Lund 238 sidor. 91-44-02912-8
Studentlitt. 1970 Sverige, Lund 233, xv sidor.
Studentlitt. 1969- Sverige, Lund
Studentlitt. 1969 Sverige, Lund 243 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan