Analys i en och flera dimensioner 2, Studiematerial

Författare
Kjell Björup
(Göran Wanby, Eva Åkesson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitt. 1979 Sverige, Lund [4] sidor., sidor. 243-379 22 cm 91-44-03332-X
Studentlitt., Studentlitt. 1972 Sverige, Lund, Lund 238 sidor.
Studentlitt. 1972 Sverige, Lund 238 sidor. 91-44-02912-8
Studentlitt. 1972 Sverige, Lund [4] sidor., sidor. 243-379
Studentlitt. 1972 Sverige, Lund 379 sidor. 91-44-03332-X
Studentlitt. 1969 Sverige, Lund 227 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan