Analys i en och flera dimensioner

Författare
Kjell Björup
(Kjell Björup, Viggo Edén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1986 Sverige, Lund, Lund 381 sidor. 22 cm
Studentlitt. 1979 Sverige, Lund [4] sidor., sidor. 243-379 22 cm 91-44-03332-X
Studentlitteratur 1972 Sverige, Lund 381 sidor. : diagr. 22 cm 91-44-08051-4
Studentlitteratur 1972 Sverige, Lund 381 sidor.
Studentlitt., Studentlitt. 1972 Sverige, Lund, Lund 238 sidor.
Studentlitt. 1972 Sverige, Lund 238 sidor. 91-44-02912-8
Studentlitt. 1972 Sverige, Lund [4] sidor., sidor. 243-379
Studentlitt. 1972 Sverige, Lund 379 sidor. 91-44-03332-X
Studentlitt. 1971 Sverige, Lund [3] sidor., sidor. 234-361
Studentlitt., Studentlitt. 1970 Sverige, Lund, Lund 233, xv sidor.
Studentlitt. 1969-9999 Sverige, Lund
Studentlitt. 1969 Sverige, Lund 243 sidor.
Studentlitt., Studentlitt. 1969 Sverige, Lund, Lund [3] sidor., sidor. 234-355
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan