Analysis and suggestion for improvement of the internal logistic services at SKF Medium Bearings

Författare
Karl Andersson
(Karl Andersson, Marie Charpigny-Rotger.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers University of Technlogy 2009 Sverige, Göteborg xiii, 103 sidor. ill.