Analysis of plant growth regulating substances

Författare
Barbro Andersson
(Barbro Andersson.)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skogshögsk. 1982 Sverige, Umeå, Umeå 45 sidor. 30 cm
Umeå universitet 1982 Sverige, Umeå 45
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan