Analysis of semi-Toeplitz preconditioners for first-order PDEs

Författare
Lina Hemmingsson
(Lina Hemmingsson and Kurt Otto)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Uppsala univ., Institutionen för teknisk databehandling 1994 Sverige, Uppsala 21 sidor. : diagr.