Anatomi och fysiologi

Författare
Gull-Britt Johnsson
(Gull-Britt Johnsson, Bo Sönne tecknare: Karin Feltzin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber utbildning, A & W 1993 Sverige, Stockholm, Uppsala 234 sidor. ill. 24 cm
Almqvist & Wiksell 1992 Sverige, Solna [12], 234 sidor. : ill. 24 cm 91-21-12194-X
Almqvist & Wiksell läromedel cop. 1990 Sverige, Solna 33 sidor. : ill. 30 cm 91-21-10492-1, 91-24-35577-1
Esselte studium 1989 Sverige, Solna [12], 234 sidor. : ill. 24 cm 91-24-35577-1
Esselte studium 1986 Sverige, Solna [12], 244 sidor. : ill. 24 cm 91-24-33981-4