Ancient Sparta - a re-examination of the evidence

Författare
Kathleen Mary Tyrer Chrimes
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1949 Storbritannien, Manchester 527 sidor.