Andarnas berg

Författare
Martin Nylund
(Martin Nylund illustr. av Gunnar Widholm)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonistyr. 1946 Sverige, Stockholm 76 sidor. : ill.