Andeliga sånger. Dels författade, dels öfwersedde och til trycket befordrade, af framledne kyrkoherden Tolstadius. Andra uplagan. Stockholm, tryckte hos J.C. Holmberg, 1787

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Holmberg 1787 Sverige, Stockholm 120 sidor. 8:o.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan