Andeliga wijsor, om hwargehanda materier, och wid åtskilliga tillfällen. =S. impr=

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1739? Sverige, S. l [242] sidor. 8:o.