Andlig auktoritet

Författare
Kenneth E. Hagin
(Kenneth E. Hagin övers.: Martha Sand)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Interskrift 1981 Sverige, Herrljunga 48 sidor. 19 cm 91-7336-227-1