Andlig skattkammare - dagliga betraktelser

Författare
Martin Luther
(Martin Luther.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Evangeliska Fosterlands-stiftelsens bokförl. 1966 Sverige, Stockholm, Finland 296 s
Ev. fosterl.-stift. 1962 Sverige, Stockholm 296 sidor.
Askerberg 1911 Sverige, Uppsala 384 sidor.