Andliga vissångboken Musiktryck

Författare
(Kjell-Åke Hamrén (red).)
Genre
Noter
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Morgonstjärnan, Ahlins musikförl., Notservice distributör, Dixi offset 1985 Sverige, Örebro, Stockholm, Solna, Falköping 104 sidor. 24 cm