Andligt arv - väckelser och frikyrklighet i Värmskog med omnejd

Författare
Knut Kjellberg
(Knut Kjellberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf., Vårgårda tr. 1983 Sverige, Vårgårda, Vårgårda 80 sidor. ill. 21 cm