Andra Sidan - särskild utredning : RAÄ 121, Andra Sidan 1:1, Västanfors socken, Västmanland

Författare
Ulf Alström
(Ulf Alström, Kaisu Anttila.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2004 Sverige, Västerås 6 sidor. ill.