Andra novellboken

Många lärare föredrar att arbeta med hela, avslutade texter i sin litteraturundervisning. Dessa novellantologier lämpar sig väl för detta. Valet av noveller har gjorts på pedagogiska grunder: noveller som ger kunskap om livs- och samhällsfrågor, noveller som ger anledning att utreda sammanhang och analysera värderingar och noveller som erbjuder olika typer av läsupplevelser med spänning, humor och fantasi. Introduktion och fördjupning Varje novell inleds med en kort författarpresentation. Efter novellen följer textfrågor, samtalsfrågor, skrivuppgifter, fördjupningsuppgifter och förslag till temastudier. Eleverna ges stora möjligheter att arbeta undersökande och flexibelt. Böckerna innehåller även ett metodiskt kapitel som visar hur novellerna kan användas i undervisningen. Första novellboken har femton noveller. Bland författarna märks Gunnel Beckman, Sara Larsson, Stig Claesson, Eva Wikander, Peter Pohl, Guy de Maupassant och Mark Twain. I Andra novellboken finns tretton noveller av bl a August Strindberg, Anna Seghers, Ivar Lo-Johansson, Maria Coutouvalis, Lars Ahlin och Selma Lagerlöf. Tredje novellboken presenterar tretton noveller av bl a Cecilia Davidsson, Lars Molin och Gunilla Linn Persson. Fjärde novellboken innehåller tolv noveller av bl a Jan Fridegård, Yasar Kemal, Gunnel Linde och Michelle Magorian.

Författare
(Sammanställd av Hans-Eric Ekengren, Brita Lorentzson-Ekengren.)
Genre
Noveller, Bok, Läseböcker, Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur, Elander Berling 1998 Sverige, Stockholm, Arlöv 232 sidor. ill. 25 cm 978-91-27-76172-8