Andra världskrigets utbrott - Hitlers anfall mot Polen 1939

I september 1939 gick Tyskland och Sovjet till attack mot Polen. Hitler och Stalin var övertygade om att de brittiska och franska regeringarna än en gång skulle ge vika. Men invasionen av Polen skulle bli gnistan som satte världen i brand.

För första gången berättas historien om andra världskrigets dramatiska upptakt i Polen i en samlad volym. Militärhistorikerna Marco Smedberg och Niklas Zetterling har till sin hjälp ett rikligt kartmateriel, ögonvittnen, brev och dagböcker. De vederlägger dessutom en rad myter, upprättar den polska krigsmaktens oförtjänt dåliga rykte och sätter in Polens historia i ett större europeiskt sammanhang.

De erfarenheter Tyskland och dess fiender drog av blixtkriget kom att påverka hela utvecklingen av andra världskriget.

Författare
Marco Smedberg
(Marco Smedberg & Niklas Zetterling.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 2007 Sverige, Stockholm, Finland 390 sidor. ill. 24 cm 978-91-1-301597-2