Andras hembygder - reseberättelse

Författare
Anna Kajsa Hallgard
(Anna Kajsa Hallgard omslag och illustrationer: Ulla Sjöswärd Klintström.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Taurus, Bohusläningen 1986 Sverige, Klintehamn, Uddevalla 366 sidor. ill., kartor 21 cm