Anestesi av reptiler = - Anaesthesia of reptiles

Författare
Tove Sallum
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniversitet 2006 Sverige, Skara 24 sidor. : ill.