Anförande av statsminister Olof Palme den 21 oktober 1985 med anledning av högtidlighållande av FN:s fyrtioårsjubileum

Författare
Olof Palme
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utrikesdepartementet 1985 Sverige, Stockholm 11 sidor.