Anförande ... vid Scankrafts högtidssammanträde i Helsingfors söndagen den 11 november 1962 vid firandet av föreningens 30-årsjubileum - Återblick på Scankrafts 30-åriga verksamhet

Författare
Knut Evers
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Scankraft 1962 Sverige, Stockholm 12 sidor.