Anförande vid Världsmiljödagen den 5 juni 1973

Författare
Olof Palme
(Statsminister Olof Palme)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1973 Sverige, Stockholm 14 sidor.