Angående jakten på regnbågar - diktväxling i radio

Författare
Sandro Key-Åberg
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inferi 1974 Sverige, Stråtjära, Bollnäs 24 sidor.