Angarns kyrka - arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : Angarns kyrka, Angarns socken, Vallentuna kommun, Stockholms län, Uppland

Författare
Ulf Alström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård 2013 Sverige, Västerås 13 sidor. 978-91-7453-216-6