Angrepp mot Sverige - varför och hur

Författare
(Redaktör: Karlis Neretnieks.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungl. Krigsvetenskapakademien 2016 Sverige, Stockholm 148 sidor. ill. 22 cm 978-91-980878-9-5