Animal Graves: Dog, Horse and Bear

Författare
Kristina Jennbert
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska Arkeologiska Samfundet 2003 Sverige