Animalieproduktion

Författare
(Olle Andersson ... under huvudredaktörskap av Olle Andersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, LTK, Seelig 1972 Sverige, Stockholm, Solna 528, 48 sidor. : ill. 91-36-00132-5