Animera mera - att berätta med ord, bilder, rörelser och ljud

Handledning i att göra animerad film tillsammans med barn.

Författare
Erling Ericsson
(Erling Ericsson illustrationer: Erling Ericsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utbildningsradion (UR, Växjö offset) (Falun : TryckPartner 2002 Sverige, Stockholm, Växjö 80 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 22 cm