Anita Nilsson - målningar : Lunds konsthall 19 sept-25 okt 1992

Författare
Anita Nilsson
(Redaktion: Cecilia Nelson, Anita Nilsson foto: Ola Billgren ...)
Genre
Katalog
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lunds konsthall 1992 Sverige, Lund 64 sidor. : ill. (huvudsakligen i färg) 25 cm
Galerie Leger 1989 Sverige, Malmö [10] sidor. : ill.