Anledning til föreläsningar öfver chemiens beskaffenhet och nytta, samt naturliga kroppars almännaste skiljaktigheter. Af T.B. Stockholm, Upsala och Åbo. Hos Swederus. 1779. (Stockholm, tryckt hos Carl Stolpe, 1779.)

Författare
Torbern Bergman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Stolpe 1779 Sverige, Stockholm, Uppsala, Åbo [02] , 64 sidor. 8:o.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan