Anmälan. =(Rubr.)= =Anon=. (Stockholm, 1827. Tryckt i Ecksteinska tryckeriet.)

Författare
Gustaf Adolph Montgomery
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Eckstein 1827 Sverige, Stockholm [04] sidor. 8:o.