Anmärkning om magnesia nitri.Rubr.

Författare
Torbern Bergman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1777. Sverige, Stockholm