Anmärkningar öfver "underdånigt förslag till förklaring öfver d:r Mårten Luthers lilla katekes, uppgjordt af dertill i nåder utsedde comitterade;" jemte grunder för en blifvande katekes-revision

Författare
Achatius Kahl
(Af Ach. Kahl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1857 Sverige, Lund, tryckt uti Berlingska Boktryckeriet, 1857 46 sidor.