Anmärkningar i anledning af de, under loppet af år 1830, utkomna: Handlingar rörande Sweriges äldre, nyare och nyaste historia, samt historiska personer

Författare
Gustaf Adolph Montgomery
(Utg. av ett sällskap.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Eckstein 1831 Sverige, Stockholm 35 sidor.