Anmärkningar i anledning af ett dictamen uppläst hos höglofl. ridderskapet och adeln af J.G. Lilljenheim, år 1810. =(Rubr.)=/(Carl Akrel.) (Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1810.)

Författare
Carl Fredrik Akrell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1810 Sverige, Stockholm [04] sidor. 4:o.