Anmärkningar emot några helgedagars projecterade afskaffande uti Bref ifrån en land-bo; i anledning af en tryckt afhandling Om helgedagar

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1769 Sverige, Stockholm, tryckt uti kongl. finska boktryckeriet, hos Joh. Arvid Carlbohm 1769 20 sidor. 4:o