Anna Odell

Författare
Anna Odell
(Text av Elisabeth Åsbrink.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Orosdi-Back 2015 Sverige, Stockholm, Lettland 139 sidor. ill. 18 cm 978-91-86593-78-0
Kulturhuset Stadsteatern 2015 Sverige, Stockholm 23 sidor. ill.