Anna i ödemarka

Författare
Dagfinn Grönoset
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aschehoug 1973 Norge, Oslo 100 sidor. 82-03-05146-4, 82-03-05145-6