Anna i ödemarken

Författare
Dagfinn Grönoset
(Övers. av Pelle Fritz-Crone.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trevi, Seelig, Bohusläningen 1973 Sverige, Stockholm, Solna, Uddevalla 93 sidor., [8] pl.-bl. ill.