Anna i världen - om Anna Rydstedts diktkonst

Författare
Anna Smedberg Bondesson
(Anna Smedberg Bondesson.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ellerström 2004 Sverige, Lund, Lettland 256 sidor. ill. 25 cm